top of page
stemcell_edited.jpg
แหล่งที่พบของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด MSCs

WHERE IS MSCs

Screenshot 2023-08-22 153735.png

เซลล์ต้นกำเนิด (สเต็มเซลล์) จากสายสะดือเด็ก

yourstory_stem_cell.jpg
Mother and Child
Doctor and Patient

สเต็มเซลล์ ที่เก็บจากส่วนของสายสะดือ (Umbilical Cord)

     สเต็มเซลล์ ที่เก็บจากส่วนของสายสะดือ (Umbilical Cord) จะถูกคัดแยกด้วยเทคนิคที่ปลอดเชื้อและเก็บแช่แข็งไว้เมื่อต้องการใช้ในอนาคตก็สามารถนำไปใช้ได้โดยที่ร่างกายของผู้รับจะไม่ต่อต้าน สเต็มเซลล์  จากสายสะดือพบมากในส่วนที่เรียกว่า Wharton’s jelly ซึ่งเป็น stem cell ชนิด Mesenchymal  stem cell (MSCs) สามารถเจริญเติบโตกลายเป็นเซลล์ของอวัยวะต่างๆ เช่น เซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก เซลล์กระดูกอ่อน เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท เซลล์ตับ เซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้าเซลล์ เป็นต้น

 

     จากข้อมูลของงานวิจัยจากต่างประเทศพบว่า MSCs ช่วยลดการต่อต้านของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ให้กับผู้รับ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนหรือต่อต้านเนื้อเยื่อ หรือที่เรียกว่า Graft-Versus-Host Disease (GVHD) ทำให้ลดการปฏิเสธเซลล์ได้ อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องตรวจการเข้ากันได้ของรหัสเนื้อเยื่อเม็ดเลือดขาว และ สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างมากมายเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่ทำให้ประสิทธิภาพการปลูกถ่ายประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะช่วยในการซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงโรคพาร์กินสัน อาการกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ อาการชัก แผลที่เกิดจากไฟไหม้ โรคหัวใจ เบาหวานชนิดที่ 1 โรคข้ออักเสบและบวม โรคกล้ามเนื้ออักเสบ และโรคเกี่ยวกับตับ เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเก็บ stem cell จากสายสะดือนั้นถือว่าสำคัญเพราะเป็นการเก็บเพื่ออนาคตที่เราอาจจะมีการป่วยด้วยโรคร้ายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้

 

 

จุดเด่นของการใช้ สเต็มเซลล์ ชนิด UC-MSCs หรือ
Mesenchymal stem cell จากสายสะดือ

 

  • เป็นเซลล์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะกับตัวเด็กและครอบครัว ทำให้มีเนื้อเยื่อเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์

  • เป็นเซลล์ที่ยังไม่เคยรับโรคมาก่อน จึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อย

  • กระบวนการเก็บไม่สร้างความเจ็บปวดให้แก่แม่และเด็ก

  • สามารถเก็บรักษาได้ด้วยการแช่แข็งเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์

sucha_social-03.png
social-01.png
social-02.png
Science Lab

ขั้นตอนการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือ

Baby's Hand

1. หลังจากมีทำการคลอดแล้วแพทย์จะตัดเนื้อเยื่อสายสะดือส่วนหนึ่งใส่ลงภาชนะปลอดเชื้อสำหรับเก็บตัวอย่าง

img_3088-u17871-fr2.jpg

2. เนื้อเยื่อสายสะดือจะถูกนำส่งมายังห้องปฏิบัติการ LBM STEM CELL RESEARCH UNIT เพื่อได้รับการบ่งชี้และตรวจสอบข้อมูลลูกค้าแต่ละรายอย่างถูกต้อง

114444192.jpg

3. นักวิทยาศาสตร์จะนำเนื้อเยื่อสายสะดือมาล้างทำความสะอาดด้วยสารละลายที่เตรียมไว้แล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำไปคัดแยกเอา MSCs ออกมาทำการเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนจนได้ปริมาณที่มากพอก่อนนำไปแช่แข็ง

4. MSCs จะถูกเก็บไว้เป็นส่วนๆในหลอดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพิเศษ Cryovial จำนวนหลายๆหลอดโดยมีการเติมสารละลายเพื่อรักษาคุณภาพเซลล์ในระหว่างแช่แข็ง

img_3394901x600.jpg

5. หลังจากนั้นMSCจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิโดยถูกทำให้แข็งตัวลงช้าๆควบคุมอัตราการลดลงของอุณหภูมิที่ 1-2 องศาต่อนาที เพื่อรักษาอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ให้สูงที่สุด

hc-op-grabel-dont-cut-stem-cell-funding-0129-20170126.jpg

6. เมื่อผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิแล้วหลอดทั้งหมดจะถูกนำไปแช่แข็งในชั้นของไอระเหยของไนโตรเจนเหลวที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ -196 องศา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและเป็นการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในระยะยาวต่อไป

bottom of page