top of page
lbm stem cell and placenta product.jpg
ผลิตภัณฑ์

LBM REGENERATIVE CELLS®

LBM REGENERATIVE CELLS®

     LBM Stemcell Research Unit เลือกใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่สกัดมาจากเนื้อเยื่อสายสะดือ (Umbilical Cord หรือ UC-MSCs) มาผลิตเป็น LBM Regenerative Cells เนื่องจาก เซลล์ต้นกำเนิดที่ผ่านขั้นตอนการคัดแยก และขยายจำนวน เนื้อเยื่อสายสะดือจากทารกแรกเกิด เป็นหนึ่งในเซลล์ประเภทเนื้อเยื่อที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีคุณสมบัติที่เด่นชัด ในการฟื้นฟูและชะลอวัย โรคต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในด้านการฟื้นฟสภาพผิวพรรณ ให้แลดูอ่อนเยาว์ได้อีกด้วยอาทิ สเต็มเซลล์ฉีดหน้า สเต็มเซลหน้าใส ฉีดสเต็มเซลล์รักษาฝ้า ฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่า

     LBM Regenerative Cells ผ่านขั้นตอนอันเข้มงวดตั้งแต่การคัดกรองผู้บริจาค ซึ่งต้องมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ผ่านกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตราฐานสากล เช่น International Society of Cellular Therapy (ISCT) และ Code of Federal Regulations (CFR) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีกระบวนการผลิต ดังนี้

  • ขั้นตอนการจัดเก็บและคัดเลือกเซลล์

     ​เราเก็บตัวอย่างที่อุณภูมิ -196 ๐C การทำละลายตัวอย่างที่สามารถหลีกเลี่ยงปฎิกริยาคลิสตัลไลท์ ด้วยการใช้ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งลดความเสี่ยงการเกิดปฎิกริยาดังกล่าว และทำให้อัตราการทีชีวิตของเซลล์ดีขึ้น

  • การเพาะเลี้ยงและขยายจำนวน

​​​     ด้วยน้ำยาเลี้ยงเซลล์จากประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Human Platelets Lysate, Xeno Free, Serum Free และ/หรือ Fetal Bovine Serum ตามความต้องการของลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม

  • ระบบการล้างเซลล์

     ด้วยเครื่องล้างเซลล์รักษาอุณหภูมิอัตโนมัติ จากประเทศเยอรมนี

  • การเก็บเกี่ยวเซลล์

     โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเซลล์ต้นกำเนิด และปฏิบัติงานภายใต้หลักเทคนิคปลอดเชื้อ (Aceptic Technique) อย่างเข้มงวด

     กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดกระทำการในห้องสะอาด ระดับ Class 100 และ Class 10,000 ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกเหนือจากนั้น กระบวนการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของ LBM ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190  และในอนาคตอันใกล้ LBM Stem Cell Reserch Unit ได้เตรียมการยกระดับ มาตราฐานการเลี้ยงเซลล์ ให้เป็นไปตามการผลิตภัณฑ์ยาขั้นสูง ประเภทยีนส์ และเซลล์บำบัด ซึ่งถือว่าเป็นมาตราฐานขั้นสูงสุด (Cells and Genes Therapy, Advance Therapy Medicinal Products)

sucha_social-03.png
social-01.png
social-02.png
สเต็มเซลล์หน้าใส

การใช้งานและปริมาณการใช้  

LBM Regenerative Cells ได้รับการบรรจุเพื่อเตรียมนำส่งตามคำสั่งแพทย์ ในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ โดยนักวิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน ซึ่งอำนวยความสะดวกและป้องกันการติดเชื้อหรือปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก (Contamination)

สเต็มเซลล์ฉีดหน้า

การทำงานของ UC-MSCs เมื่อเข้าสู่หลอดเลือดดำ แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

  • ระยะที่ 1 หลังจากฉีด UC-MSCs จะถูกส่งต่อไปยังกระแสเลือด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระตุ้นเซลล์ภายในร่างกาย โดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีการปรับตัว ดังนั้นในระยะนี้อาจมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย และอารมณ์ไม่คงที่ในบางบุคคล

  • ระยะที่ 2 การแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนของเซลล์ ประมาณ 2 สัปดาห์หลังฉีด MSCs เซลล์จะมีการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนอย่างไม่จำกัด โดยคงคุณสมบัติเดิมของเซลล์mทุกประการ

  • ระยะที่ 3 การซ่อมแซมและฟื้นฟูของเซลล์ ประมาณสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 และต่อเนื่องไปประมาณ 4 - 6 เดือน จะส่งผลให้อวัยวะภายในร่างกายได้รับการกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมตัวเอง โดยในระยะนี้ควรรับประทานอาหาร หรืออาหารเสริมบำรุงสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อช่วยในการซ่อมแซมและบำรุงเซลล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

คำแนะนำหลังการฟื้นฟูด้วยเซลล์ต้นกำเนิดชนิด MSCs

    ระหว่างได้รับเซลล์ทางเส้นเลือดดำ (IV) บางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง คล้ายจะเป็นลม ซึ่งเป็นอาการปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ แพทย์ควรแจ้งให้ผู้รับเซลล์ทราบก่อนเสมอและคอยเฝ้าติดตามอาการทุก 5-10 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้รับเซลล์และการเตรียมตัวของผู้รับเซลล์ หากเกิดอาการเหล่านี้หรือรู้สึกผิดปกติ ให้รับแจ้งแพทย์ผู้ดูแลโดยด่วน

    หลังการรับเซลล์ในบางรายอาจมีอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือมีอาการคล้ายเป็นไข้ต่ำ ๆ ในระยะสั้น ๆ ผู้รับเซลล์ควรพักผ่อนให้เพียงพอ งดกิจกรรมที่ต้องใช้กำลัง งดการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง งดประคบร้อนหรือทำทรีตเมนต์บริเวณที่รับเซลล์ งดดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 เดือน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บภายนอกอย่างน้อย 2 สัปดาห์

bottom of page