top of page
IMG_3084.JPG
เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

ABOUT US
LBM STEM CELL RESEARCH UNIT

ประวัติความเป็นมาของเรา

A001_edited.jpg
 • จุดเริ่มต้น
   

บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมธโธดอลโลยี จำกัด (LBM STEM CELL RESEARCH UNIT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2556 โดยคุณประนนท์ เลาหะพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ
 

ด้วยการเติบโตของภาคธุรกิจบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 5 - 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ขึ้นแท่นเป็น 1 ในประเทศที่มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ติดอันดับ 5 ของโลกในปี พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย LBM ได้เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง หน่วยงาน LBM Stem Cell Research Unit ซึ่งนำทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์ นักวิจัยดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ และเป็นผู้บุกเบิกธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด หรือ สเต็มเซลล์ให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจารย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
 

 • ก้าวสำคัญ
   

ในปี พ.ศ. 2558 อาจารย์พิมพ์ใจ สามารถคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธีในการผลิตโกรทแฟคเตอร์ ซึ่งสกัดจากพลาเซนต้า ได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย และสร้างแบรนด์ภายใต้ชื่อ REJU Growth Factor® จนเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศ  อาจารย์และทีมงาน มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยระหว่างประเทศ หลายฉบับ ทำให้ LBM พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเซลล์ต้นกำเนิด หรือ สเต็มเซลล์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างครบวงจร และกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดของเรา สอดคล้องกับมาตรฐานของสมาคมการบำบัดรักษาด้วยเซลล์นานาชาติ หรือ International Society of Cellular Therapy (ISCT) และ Code of Federal Regulations (CFR) ประเทศสหรัฐอเมริกา และปฏิบัติการภายใต้ห้องสะอาดหรือห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) Class 100 และห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำอีกด้วย
 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2564 LBM Stem Cell Research Unit ยังประสบความสำเร็จในการคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภท Natural Killer Cells (NK Cells) เพื่อใช้พัฒนาเป็นทางเลือกสำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในอดีตคนไข้ที่แสวงหาการประกอบการรักษาด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย จากเดิมจะต้องเดินทางไปรับบริการที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ หรือเยอรมนี เป็นต้น ซึ่งคนไข้เหล่านั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก การที่ห้องปฏิบัติการในประเทศสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เอง สามารถช่วยให้คนไข้เข้าถึงบริการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยให้คนไข้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพมากขึ้น (Longevity)
 

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   

ปัจจุบัน นอกจากธุรกิจหลัก 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.) กลุ่มงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด หรือ สเต็มเซลล์(LBM Stem Cells Research Unit) และ 2.) ห้องปฏิบัติการคลินิกเทคนิคการแพทย์ ตรวจวิเคราะห์โรคทั่วไป ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ตรวจคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรม (NIPT) ภายใต้แบรนด์ MomGuard™ LBM ได้ขยายกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน คือ 3.) คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสภาพเสื่อม (Anti-Aging & Regenerative Medicines) ในชื่อ เอสทีซี คลินิกเวชกรรม และ 4.) ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ใช้ในคลินิกเวชกรรม ภายใต้แบรนด์ LBM Healthcare
 

เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งเกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์ LBM ให้บริการแก่คลินิกและโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ทีมนักวิจัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการรักษาสุขภาพด้วยการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าที่ให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงสำหรับคนไข้ คลินิกและโรงพยาบาลชั้นนำจึงวางใจให้ผู้เชี่ยวชาญของเรา ดูแลและให้คำแนะนำเสมอมา

ผู้เชี่ยวชาญ

10-8-23-3161-2_edited.jpg
อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิท

A. Pimjai Naigowit, MT (ASCP)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าห้องปฏิบัติการหน่วยงาน LBM Stem Cell Research Unit

​     ประสบการณ์ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 30 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และการทดสอบ รวมถึงการสอบเทียบในห้องปฎิบัติการ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)


คุณวุฒิและผลงาน

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2566

 • คณะกรรมการด้านมาตรฐานคุณภาพ (ISO) ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 11

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยา (กระทรวงสาธารณสุข)

 • ผู้ก่อตั้งโครงการงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดยีนส์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กระทรวงสาธารณสุข)

 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2544 ได้รับอนุสิทธิบัตรเรื่องโรคไข้ฉี่หนู (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

S__32751663.jpg
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์

Prof. Thantrira Porntaveetus, D.D.S., M.Sc., Ph.D.

Advisory to Managing Director, Life Balance Methodology Co., Ltd.

     อาจารย์ทันตแพทย์นักวิจัย ผู้มีผลงานระดับนานาชาติเละระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และได้รับการอ้างอิงกว่า 2,300 ครั้ง

คุณวุฒิและผลงาน

 • ปริญญาเอกด้าน Pre-Clinical Dentistry Research และปริญญาโทด้าน Paediatric Dentistry จาก King’s College London, The United Kingdom

 • ประกาศณียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) และ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 • หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจีโนมิกส์และทันตกรรมแม่นยำ 

 • กรรมการหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ได้รับรางวัลการวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง จีโนมิกส์เพื่อประชากรไทยที่มีความพิการทางช่องปากและฟัน

 • ได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยปฏิบัติงานวิจัยทางจีโนมิกส์และทันตกรรมแม่นยำ

 • ผู้เขียนหนังสือ จีโนมิกส์ทางทันตกรรมคลินิก

26-7-23-10321 resize.jpg
ประนนท์ เลาหะพันธุ์

Pranon Lauhabandhu

Managing Director (MD)

     ผู้บริหารบริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมธโธดอลโลจี จำกัด และบริษัทในเครือ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง LBM Stem Cell Research Unit พร้อมประสบการณ์บริหารงานบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

คุณวุฒิและผลงาน

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) จาก San Jose State University (SJSU)

 • Director Certification Program, (DCP 112)

 • Sasin Executives Program, (SEP 25)

 • DAD NIDA 7

 • TDX 3

 • ผู้ประสานงานโครงการสินทรัพย์ระหว่างประเทศ PTT Exploration and Production Plc. (PTTEP)

 • อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงิน PTT Green Energy Co., Ltd., Singapore

 • อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร Global Power Synergy Corporation Plc.

 • กรรมการ PTT Green Energy Netherlands BV

bottom of page