top of page
  • Writer's picturePranon L.

ฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่า เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังหรือไม่

เจาะลึกประสิทธิภาพของการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าในการช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรัง


อาการปวดข้อเข่าเรื้อรัง (Chronic Knee Pain) จากโรคข้อเข่าเสื่อม (Knee Ostoearthritis) โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคเกาต์ เอ็นอักเสบ หรือเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด (ACL)  ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่สามารถพบเจอได้บ่อยในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในผู้สูงอายุที่มีกระดูกและกล้ามเนื้อที่สึกหรอไปตามช่วงวัยอีกต่อไป ซึ่งอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังดังกล่าวไม่เพียงส่งผลทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณข้อเข่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รวมถึงอาจเกิดอาการบวมแดง เข่าฝืดหรือยึด รวมถึงมีเสียงดังภายในหัวเข่าแม้ในขณะที่กำลังนั่งเฉย ๆ หรือกำลังนอนพักเท่านั้น แต่อาการปวดข้อเข่าเรื้อรังยังอาจทำให้ผู้ป่วยหลาย ๆ คนเสี่ยงต่อการมีข้อเข่าที่ผิดรูปจนไม่สามารถเดินหรือทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ตามปกติหากที่ไม่ได้มีการเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าอย่างทันท่วงทีอีกด้วย


เพราะฉะนั้นแล้วในบทความนี้ LBM Stem Cell Research Unit จึงอยากจะขอพาผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดข้อเข่าเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในการช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่าเรื้อรัง มาร่วมไขคำตอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าในการช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังไปด้วยกัน


การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านเซลล์บำบัด (Cell Therapy) ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการช่วยกระตุ้น ซ่อมแซม และฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่บริเวณข้อเข่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อที่มีความเปราะบางและมีโอกาสที่จะเกิดการเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเนื้อเยื่อในบริเวณอื่น ๆ หลายเท่า ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิมอีกครั้ง นอกจากนี้ การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่ายังสามารถช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวด ติดขัด ฝืด ตึง และเสียงดังกรอบแกรบที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมีการใช้งานข้อเข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน


การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าสามารถช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังได้อย่างไร ?

การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าสามารถช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังได้ด้วยการช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่บริเวณข้อเข่าที่เกิดการสึกหรอหรือเสียหายโดยตรง เนื่องจากสเต็มเซลล์ (Stem Cells) ที่ถูกเลือกนำมาใช้ในการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่านั้นจะเป็นสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (Mesenchymal Stem Cells : MSCs) ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำหน้าที่ที่มีความเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้เมื่อสเต็มเซลล์ดังกล่าวถูกฉีดเข้าไปภายในร่างกายแล้ว สเต็มเซลล์จะเกิดการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัดและสามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ที่เกิดการเสื่อมสภาพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เพราะฉะนั้นแล้วก่อนการทุกครั้งฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าทุกครั้ง ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังจึงจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา รวมถึงการประเมินร่างกายและอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังอย่างละเอียดจากทีมแพทย์ก่อนทุกครั้ง เพื่อการคำนวณปริมาณสเต็มเซลล์ที่จะนำมาใช้ในการฉีดข้อเข่าอย่างเหมาะสม ร่วมกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าอย่างถูกต้อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สเต็มเซลล์ที่ทางทีมแพทย์จะนำมาใช้ในการฉีดเข้าไปที่บริเวณข้อเข่าและไขข้อต่าง ๆ (Intra-articular injection) จะมีปริมาณ 5-20 ล้านสเต็มเซลล์ต่อข้าง เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสเต็มเซลล์จะสามารถช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด 


การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าเหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังหรือไม่ ?

การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการรักษาที่มีความตอบโจทย์กับการช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โรครูมาตอยด์ โรคเกาต์ เอ็นอักเสบ หรือเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด ที่เป็นสาเหตุสำคัญของอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังเป็นอย่างมาก เนื่องจาก การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการรักษาในรูปแบบใหม่ที่จะไม่ทำให้เกิดการรุกราน (Invasive) เข้าไปที่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงเหมือนอย่างเช่นการผ่าตัดรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรัง ส่งผลให้ผู้ป่วยอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังจึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดและไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวที่นานเท่ากับการผ่าตัด


นอกจากนี้ การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่ายังเป็นนวัตกรรมการรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังที่สามารถให้การฟื้นฟูเนื้อเยื่อชั้นกลาง อาทิ กระดูก กระดูกอ่อน และกล้ามเนื้อ ได้แบบลงลึกถึงในระดับเซลล์ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังด้วยการฉีดสเต็มเซลล์จึงสามารถมั่นใจได้ว่า การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าจะช่วยให้ผลลัพธ์ในการรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุดอย่างแท้จริง


ข้อดีของการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าในการช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรัง

  • การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าช่วยสร้างเนื้อกระดูก รวมถึงช่วยเพิ่มเนื้อกระดูกอ่อนของหมอนรองกระดูก ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยทำให้ข้อเข่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังที่ดีมากขึ้นตามไปด้วย

  • การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าสามารถช่วยลดอาการปวด บวม ตึงที่บริเวณข้อเข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ป่วยที่กำลังประสบกับอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังสามารถกลับมาเดิน นั่ง หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและราบรื่นมากขึ้นอีกครั้ง

  • การฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าเป็นวิธีการรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังที่สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายในระดับที่น้อยกว่าการรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากสเต็มเซลล์ที่ถูกนำมาใช้ในการฉีดข้อเข่าจะเป็นสเต็มเซลล์จากสายสะดือชนิด MSCs ที่มีความเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถลดความเสี่ยงที่ร่างกายจะเกิดการปฏิเสธการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่าดังกล่าว รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าการนำเอานวัตกรรมสเต็มเซลล์ (Stem Cells) โดยเฉพาะสเต็มเซลล์ชนิด MSCs มาบูรณาการเข้ากับการฉีดสเต็มเซลล์ข้อเข่า ถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการรักษาอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำกิจวัตรต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยด้วยอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังได้อย่างแท้จริง โดยที่ LBM Stem Cell Research Unit เราเป็นศูนย์วิจัยและผู้ให้บริการเพาะเลี้ยงและจัดเก็บสเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิด ที่มุ่งมั่นศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากสายสะดือชนิด MSCs ที่มีความเข้ากันได้ดีกับร่างกายของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ Phd ด้านเซลล์ต้นกำเนิด และ นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ (Stem Cells) และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Technology) อย่างแท้จริง เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการสร้างกระบวนการจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ร่วมกับการช่วยทำให้สเต็มเซลล์สามารถช่วยซ่อมแซม ป้องกันความเสื่อม ฟื้นฟูความเสียหาย เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพเสื่อมได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากที่สุด


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LBM Stem Cell Research Unit

Tel : 086 986 7979 

Facebook : LBMStemCells 

LINE : @lbmstemcell 

3 views0 comments

Comments


bottom of page