top of page
  • Writer's picturePranon L.

เซลล์บำบัดคืออะไร?เซลล์บำบัดคือ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สำหรับกระบวนการย้อนวัย และเป็นทางเลือกใหม่ของการรักษาโดยการใช้สเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพ เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังนำมาใช้ในการชะลอวัย เพื่อช่วยให้มีสุขภาพดี อ่อนเยาว์ และชะลอการแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะ


การบรรเทาอาการเจ็บปวดด้วยสเต็มเซลล์


หมดห่วงเรื่องการเจ็บปวดของร่างกายด้วยสเต็มเซลล์ ตัวช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดที่จะจัดการ และบรรเทาอาการเจ็บปวดส่วนต่างๆ ตามร่างกาย เช่น ปวดข้อเข่า ปวดหลัง ปวดข้อต่อ และเอ็นร้อยหวาย อาการเจ็บส้นเท้า หรือรองช้ำให้ดีขึ้น


สเต็มเซลล์สามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บของส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกาย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบำบัดสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเดิน หรือลุกนั่งโดยไม่ต้องกังวลถึงความเจ็บปวด และกลับมาใช้ชีวิตในทุกๆ วันให้มีความสุขได้มากขึ้น​กว่าเดิมด้วยการทำเซลล์บำบัดจากสเต็มเซลล์


ปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: LBMstemCell

Line OA: @‌lbmstemcell

Tel: 02-114-7635

Commentaires


bottom of page